Intelligent installation

Gennem udnyttelse af én eller flere af de helt enestående vedvarende energianlæg, som vi installerer i privatboliger, kan du reducere prisen pr. kWh markant! Med vores intelligente boliginstallationer reducerer du samtidig også forbruget markant – endda med voldsomt øget komfort til følge!

Uanset om dine installationer er helt nye eller af ældre dato, er der meget store besparelser og fordele forbundet med at etablere intelligente løsninger i din bolig:

Først og fremmest sparer du på energien – og mindsker dermed dine el-udgifter, men du kan samtidig sikre dig et særdeles forbedret indeklima; automatisk varmeregulering, elektronisk styring af lys og lyssætning, overvågning af dine værdier og sikkerhed mod brand og uønsket indtrængning.

Alt sammen fra én central pc.

 

Der findes utallige løsninger – nogle mere velegnede til ældre installationer; nogle til nye og nogle i særlig grad til private boliger

InstallationstavleMen fælles for alle er, at de garanterer dig et energirigtigt el-forbrug og en nemmere hverdag:

Forestil dig at lyset kun tænder, dér hvor du befinder dig (eller ønsker det) – og slukker, når du forlader et rum; at alle dine elektriske og elektroniske apparater kun bruger strøm, når du har behov for det; at der altid er den temperatur omkring dig, som du foretrækker; at solen ikke blænder gennem vinduerne, fordi dine markiser styres automatisk; at du ikke skal huske at aktivere og deaktivere indbrudssikringen og videoovervågningen, når du kommer og går; at lyset dæmpes eller styrkes afhængig af baggrundslyset udefra; at det varme vand altid har den samme temperatur og at du samtidig sparer op til 30% på dit hidtidige el-budget!

Det er løsninger, der elegant og effektivt lader sig installere i boliger og sommerhuse – som regel helt uden at trække nye kabler i vægge; over lofter og gennem mure.

Og det er løsninger, der har en kolossalt kort investeringshorisont!

Din lokale installatør leverer markedets mest komplette og mest gennemtænkte produkter til privatboliger, baseret på de allerseneste landvindinger omkring energirigtighed – og baseret på samarbejde med landets mest innovative produktudbydere.

 

Til alle behov og til de samme attraktive priser, som du er vant til fra andre sammenhænge, hos din lokale installatør.