Få et kvalificeret el-eftersyn

Det er i dag lovpligtigt at få lavet et el-eftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Et el-eftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens el-installationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. El-eftersyn må kun udføres af autoriserede el-installationsvirksomheder som os.

Autoriseret eleftersynEt eleftersyn sikrer, at parterne i en bolighandel opnår vished for elinstallationernes elsikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge Marielyst EL til at udføre dit eleftersyn, kan du vide dig sikker på, at eleftersynet bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist. Marielyst EL er en autoriseret el-installationsvirksomhed, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Hvis eleftersynet påviser, at der er ulovlige el-installationer i boligen eller funktionssvigt, kan Marielyst EL desuden give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene.

Prisen for udførelse af eleftersyn ligger mellem 1.617 – 3.327 kr. inkl. moms alt efter hvor stort husets bygningsareal er.

Kontakt os for yderligere information.

Du kan læse mere om eleftersyn her som pdf – et el-eftersyn giver dig tryghed.

Hvad er et el-eftersyn?

Gennemgang af boligens el-installationer omfatter en kontrol af blandt andet eltavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af elinstallationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis.

Et eleftersyn indeholder ikke:
  • Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.
  • Dele af installationen, som ikke kan efterses.
  • Elinstallationer uden for selve bygningen.
  • Hårde hvidevarer.
  • Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.
  • En vurdering af om el-installationerne er tidsvarende.